Training: Basic Selling Skills

Summary Description of the training - Basic Selling Skills is designed for everyone engaged in selling products, services, idea or the like to understanding the basics, the processes and the tools and techniques of successful selling. The training mainly focus on the sales process from preparation, introduction, questioning, presentation overcoming objections, closing to follow up and equips the sales person to tackle each step professionally. The training will also instill the qualities and skills of the excellent sales person.

Qiimo Dhimis 50%

Qiima dhimista course kani waxa uu dhamaan doonaa 30 November 2021,
Fadlan hore uga faa’idayso inta ay socoto qiimadhimista boqol kiiba 50% ka ah,
oo baro xirfada Iibinta.

 • 00 Days
 • 00 Hours
 • 00 Minutes
 • 00 Seconds

Qaabka Isdiiwaan Galinta

 • Qaabka Lacag bixinta

  Ardayga waxaa laga rabaa inuu bixiyo lacagta isdiwaan galinta kooraska. waxaanuu ku bixin karaa Akoonada.
  ZAAD: 063 4222191 || EDAHAB: 065 7555549

 • Isdiwaan Gali

  Si aad u gali kartid kooraskan marka aad bixisid lacagta isdiwaan galinta. Waa inaad samaysataa account hadii aanad hore u lahayn.

 • WhatsApp

  Ardaygu marka uu labada talaabo ee hore uu soo dhameeyo waxaa laga rabaa inuu fariin ku diro WhatsApp ka Numberkan: +252 63 4222191 isaga oo raacinaya emailka uu isku diwaan galiyey.

Objectives of the Course: At the completion of this training, the participants will be able to:

 • Improve selling skills and communications

 • Understanding and practice the selling process

 • Become excellent sales person by making deals and creating relational sales

Course curriculum

  1. Course Intro

   FREE PREVIEW
  2. 02 About the Training

  3. 03 Training Contents

  1. 4 Importance of Trust in Selling Anything

   FREE PREVIEW
  2. 5 What is Selling

  3. 6 Relational vs Transactional Selling

  4. Lesson 1 Introduction Presentation.pdf

  5. Lesson 1: Quiz

  1. 7 What do Customers Care About

  2. 8 Importance of Differentiation on Selling

  3. 9 Trusted Advisor

  4. Lesson 2 Facts About Sales Presentation.pdf

  5. Lesson 2: Quiz

  1. 10 The Psychology of Selling

  2. Lesson 3 The Psychology of Selling.pdf

  3. Lesson 3: Quiz

  1. 11 Before Selling

  2. 12 The Selling Process

  3. Lesson 4 Introduction to The Sales Process.pdf

  4. Lesson 4: Quiz

  1. 13 Elements of Preparation

  2. 14 80 by 20 Rule

  3. 15 Basic Visit Structure

  4. Lesson 5 Presentation.pdf

  5. Lesson 5: Quiz

About this course

 • $25.00
 • 48 lessons
 • 2.5 hours of video content

Pricing options

Explain how different pricing options might be valuable to different segments of your audience.